Velkommen til Doktorgården Sande

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Om oss

Vi ønsker primært fra første stund å være lett tilgjengelig for deg. Via Helsenorge.no kan du formidle dine ønsker til oss 24 timer i døgnet hvor enn du måtte befinne deg i verden. Vårt mål er å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter.

Det er normalt avsatt 15 minutter til en avtalt konsultasjon.

Ved akutthenvendelser beregnes ofte enda kortere tid.

Normaltariffen er basert på at det kun skal tas opp ett medisinsk problem i en konsultasjon.

– Forespørsel om e-resept besvares innen 5 virkedager.
– Dersom lege besvarer e-konsultasjon etter normal arbeidstid (herunder kveld og helg) vil dette koste mer enn ordinær pris for e-konsultasjon.

Åpningstider sommeren 2024

F.o.m. uke 26 t.o.m. uke 33 stenger kontoret kl. 14.00 hver dag.

P.g.a. ferieavløsning er det viktig at du er ute i god tid m.t.p. fornying av dine resepter. 

God sommer!

Helsenorge tjenester

Her er en liten guide til hvilke tjenester du skal bruke på Helsenorge for de forskjellige tjenestene.

Bestill time
Bruk «Bestill time» i menyen over for å bestille ordinær legetime.

Forny resept
Bruk «Forny resept» i menyen over og resepten vil normalt være klar i løpet av 1-3 virkedager.

Kontakt legekontoret
Administrative spørsmål eller forespørsler til helsesekretærer.

Start e-konsultasjon
Nettbasert skriftlig konsultasjon. Du betaler egenandel som ved vanlig legetime.
NB! E-konsultasjon kan besvares utenfor legesenterets åpningstid, og kveldstakst vil benyttes. Ved bestilling av E-konsultasjon aksepteres dette. Når det er travelt, kan det ta opptil en uke før meldingen blir lest.

Viktig informasjon

Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom telefontid, kom ned i senterets åpningstid.

Ved livstruende sykdom eller skade ring 113.

Helsenorge

Vi har nå åpnet for helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte, telefon eller video) og starte e-konsultasjon (tekst).

Influensavaksine

Vi får influensavaksinene i løpet av uke 41 og begynner vaksineringen i uke 42. Ta kontakt via Helsenorge.no, ring eller kom innom for å bli satt opp til vaksinering.

Nyheter fra FHI